Pierwsze animacje-ćwiczenia

Animacje prezentujące moje pierwsze doświadczenia z techniką animacji komputerowej 3D.

Animacja jednookiego stworka tańczącego do muzyki:

Animacja postaci wskazującej:

Animacja kroku w bok:

Animacja odbijającej się piłki: