Synchronizacja ruchów warg

10 sekundowa animacja mimiki postaci prowadzącej fragment monologu Woodego Allena pochodzącego ze sceny otwierającej film „Annie Hall” (1977).