Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi poprosiła mnie o wykorzystanie 12 digitalnych grafik mojego autorstwa na potrzeby wystawy pt. „Ballady i romanse Adama Mickiewicza. 200 lat w kulturze”.

Od 24.10.2022 do 15.11.2022 w budynku biblioteki będzie można oglądać moich 7 wybranych grafik inspirowanych balladą „Lilije” oraz 5 kadrów z filmu „Tajemnica Księżycowego Kwiecia” inspirowanych balladą „Świtezianka”. Bardzo cieszę się, że moje prace otrzymały drugie życie, stając się częścią wystawy.

Całą serię grafik inspirowanych balladą „Lilije” można zobaczyć poniżej:
https://www.gabibania.com/grafiki/grafiki-inspirowane-ballada-lilije-adama-mickiewicza/

Zapraszam również do objerzenia filmu „Tajemnica Księżycowego Kwiecia”:
https://www.gabibania.com/filmy/tajemnica-ksiezycowego-kwiecia/

Rok 2022 został ustanowiony Rokiem Polskiego Romantyzmu. Wystawa poświęcona jest 200-rocznicy pierwszego wydania tomu „Poezyj” Adama Mickiewicza, który wyznacza początek polskiego romantyzmu. Jej celem jest ukazanie znaczenia manifestu romantyków w szerokim kontekście kulturowym, przypomnienie walorów literackich i ideowych poszczególnych ballad i romansów z jubileuszowego zbioru.