Wędrówka przez Stare Włochy

Zdjęcia są rezultatem moich wędrówek po Starych Włochach, w celu ukazania piękna, z pozoru zwyczajnych, miejsc tej dzielnicy Warszawy, będącej moją małą ojczyzną. Piękno Starych Włoch bywa naturalne, surowe oraz magiczne. Dla mnie jest ono bardzo inspirujące. Część zdjęć została uzupełniona o artystyczne efekty wizualne.