Seria fotografii piktorialnych

Zdjęcia inspirowane piktorializmem – nurtem w fotografii artystycznej z pierwszych lat XX wieku.

Celem autorów fotografii piktorialnej, czyli piktorialistów, było wykonanie zdjęcia przypominającego swoim charakterem namalowany obraz, rysunek bądź grafikę. Szczególną inspirację stanowiło dla nich malarstwo impresjonistyczne oraz symboliczne.

Stworzenie fotografii piktorialnej wymaga za każdym razem indywidualnej ingerencji artysty w zdjęcie. Jednym z kluczowych elementów jest nieostrość.

Przykładowy opis zdjęcia

Jeśli są Państwo zainteresowani posłuchaniem, czym jest wspomniany piktorializm i jak się kształtował, zapraszam do obejrzenia mojego videocastu na ten temat:

Widoczne powyżej fotografie portretowe otrzymały wyróżnienie w 13 edycji "Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Portret" (2021).